Komplex Újpesti Baross irodaház története

Szemben állva a Komplex Újpesti Baross Irodaház bejáratával, balra tekintve hatalmas üzemcsarnokokat láthatunk. Ne csodálkozzon a nyájas olvasó, hiszen pár évtizede ez az Újpesti Bányagépgyár (Országos Bányagépgyártó Vállalat Budapesti Bányagépgyára) üzemi területe volt, ami előtte a Duclos Bányagépgyár, azelőtt pedig a Bamert Bányagépgyár néven volt ismeretes.

De kezdjük az elejéről!

„Mechanikai Szállítóberendezések Gyára Rt.” néven 1918-ban céget alapítottak, melynek székhelye Újpesten, a Baross utca nyugati oldalán lévő telephelyre költözött be.
(Ha még mindig szemben állunk az irodaház főbejáratával, akkor az eredeti telephely a hátunk mögötti telken volt az Irányi Dániel utca felé).

1924-ben a cégnevet „Bányagépek és Mechanikai Szállítóberendezések Gyára Rt.”-re változtatták. A vállalat üzletkörébe drótkötélpályák, aknaszállítógépek, szén- és ércelőkészítő gépek, osztályozók, csúszdák, emelőgépek, mechanikai berendezések gyártása, illetve felszerelése tartozott.

A foglalkoztatott munkások átlagos létszáma a háború előtt évi 200-400 fő körül mozgott. Az európai államokon kívül a gyár exportpiacai közé számított – egyebek között – az USA, Egyiptom és Palesztina is.

A II. világháború éveiben a vállalat bekapcsolódott a háborús termelésbe, gyártmányainak zöme azonban csak közvetett hadi- szállításnak volt tekinthető: bányagépeivel és berendezéseivel a szén- és ércbányászat működését biztosította. Ezekben a napokban a foglalkoztatott munkások létszáma már csak 130- 140 főt tett ki. A Budapesten vívott harcok során a gyár csak jelentéktelen, harci cselekményekből eredő károsodást szenvedett. 1945. január hó végén a gyár szovjet katonai parancsnokság alá került. Ezt követően – 1947 végéig – a jóvátételi gyártás került előtérbe. Az 1946-1947. években a vállalat átlagosan 240-290 munkást foglalkoztatott.

Március 26-án a bányagépgyárat államosították. 1949 márciusában a cégnév „BAMERT Bányagépgyár N.V.-re” változott.

1952-től 1962. június 30-ig a cég „DUCLOS Bányagépgyár” néven működött.
(Jacques Duclos francia kommunista politikus)

Koreai műszak az újpesti Duclos Bányagépgyárban (Filmhíradók Online)

Az 1950-es évek második felében, a termelés felfutásával szükségessé vált a telephely bővítése.
Egy új telephelyet létesítettek a Baross utca túloldalán, a régivel közel szemközt.

   

A „Bányászati Villamos-szerelvényeket Előállító Vállalat” beolvasztása kapcsán – 1962. július 1-től a cég neve
Budapesti Bányagép és Bányavillamossági Vállalatra módosult.
A vállalat 1964. július 1-i hatállyal el- veszítette addigi önállóságát: a továbbiakban a négy cég összevonásából
megszületett Országos Bányagépgyártó Vállalat egyik gyár-egységeként, „Budapesti Bányagépgyár” néven folytatta tevékenységét.

Jelenleg ennek a telephelynek az egykori irodákat is magában foglaló – jelentősen felújított – részén működik a Komplex Újpesti Baross irodaház.

-gp.-

 

Felhasznált irodalom: Budapest Főváros Levéltára
Juhász Erzsébet: Százéves a budapesti bal parti körvasút, Vasúthistória Évkönyv 1989.

Tetszett a cikk? Ossza meg másokkal is!